Voor wie is het RTC Voetbal Noord?

Het RTC Voetbal Noord is er voor meiden met een droom.
Voor meiden met ambitie en de motivatie om beter te worden.

Meiden die naast de trainingen van het eigen team extra willen trainen. Je speelt wedstrijden bij je eigen team/vereniging.

Voor meiden die deel uitmaken van een JPN programma van de KNVB, maar ook voor meiden die nog niet zo ver zijn.

Maak je deel uit van een JPN programma van de KNVB dan is het niet verplicht mee te doen aan de selectie trainingen. Na een gesprek kan je worden toegelaten.

Wanneer je geen deel uitmaakt van een JPN programma van de KNVB dan volg je een aantal selectietrainingen. Tijdens de trainingen en een gesprek zal worden gekeken of je aan de selectiecriteria voldoet.

Sporters kunnen pas worden toegelaten tot de school als ze zijn geselecteerd voor de RTC Voetbal Noord.